W systemie krajowych rozliczeń pieniężnych – polecenie jest nową, bezgotówkową formą rozliczeń, która usprawnia tryb realizacji płatności o charakterze okresowym.
regulamin płatności osób fizycznych i podmiotów gospodarczych np. opłaty za energię, gaz, usługi telekomunikacyjne, należności z tytułu czynszu, prenumeraty, spłaty kredytów
stałych zobowiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, wynikających np. z cyklicznej sprzedaży towarów i usług.

W realizacji polecenia zapłaty biorą udział: wierzyciel, dłużnik, bank dłużnika i bank wierzyciela. Cechą różniącą polecenie zapłaty od dotychczas dostępnych form rozliczeń jest inicjowanie płatności przez wierzyciela (a nie dłużnika), który zleca swojemu bankowi pobranie określonej kwoty należności z rachunku dłużnika. Bank wierzyciela przesyła polecenie zapłaty do banku dłużnika, ten z kolei pobiera żądaną kwotę ze wskazanego rachunku i przekazuje środki do banku wierzyciela, w celu ich zapisania na rachunek zleceniodawcy rozliczenia.
1 000 ECU – gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
10 000 ECU – do pozostałych dłużników

Korzyści wynikające z dokonywania rozliczeń w formie polecenia zapłaty
wierzycielom – zapewni wpływ należności w żądanym przez nich terminie, uproszczenie procedur księgowych oraz usprawni tradycyjną kontrolę należności, wpłynie efektywnie na zagospodarowanie środków finansowych
dłużników – zwolni z obowiązku czuwania nad terminem spłat, gwarantując terminowe wywiązywanie się z zobowiązań płatniczych i wpłynie na oszczędzanie czasu

OBSŁUGA TRANSAKCJI KRAJOWYCH przez banki spółdzielcze

1. Rachunki bankowe bieżące i terminowe w złotych:

rachunek bieżący w złotych dla osób fizycznych – a’vista,
rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy,
złotowa lokata terminowa o stałym oprocentowaniu na dowolny termin (od 1 dnia),
złotowa lokata terminowa o zmiennym oprocentowaniu opartym na podstawowych stopach procentowych funkcjonujących w BEN SA,
złotowa lokata terminowa o zm. oprocentowaniu (standard).            

2. Kredyty dewizowe i złotowe, gwarancje:
kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym (ROR),
kredyt konsumpcyjny dla ludności,
kredyt na zakupy ratalne,
kredyt na zakup samochodów,
kredyt lombardowy na zakup papierów wartościowych,
linia inwestora giełdowego na zakup papierów wartościowych,
kredyt na zakup maszyn rolniczych,
kredyt na likwidację szkód powodziowych udzielany ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

3. Obrót papierami wartościowymi:
rachunek papierów wartościowych (inwestycyjny),
pośrednictwo w zakupie bonów skarbowych na rynku pierwotnym (na przetargach organizowanych przez NBP),
sprzedaż Jednostek Uczestnictwa Funduszy Powierniczych,
dematerializacja Świadectw Udziałowych,
sprzedaż Obligacji Skarbu Państwa,
zlecenie kupna sprzedaży papierów wartościowych,
zlecenie telefoniczne kupna sprzedaży,
dogrywka na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie,
odroczona płatność ,
operacje kupna i sprzedaży obligacji na rynku wtórnym.
4. Skrytki depozytowe.
5. Karta płatnicza PolCard

Lista banków spółdzielczych w Polsce

Wykaz Banków Regionalnych i zrzeszonych

w nich Banków Spółdzielczych

BAŁTYCKI BANK REGIONALNY

koszalińskie Bałtycki Bank Regionalny S.A. z Siedzibą w Koszalinie
Banki Spółdzielcze

koszalińskie Bank Spółdzielczy Barwice

Bank Spółdzielczy Będzlno

Bank Spółdzielczy Białogard

Bank Spółdzielczy Karlino – Oddział BS Białogard

Bank Spółdzielczy Biały Bór

Bank Spółdzielczy Bobolice

Bank Spółdzielczy Czaplinek

Bank Spółdzielczy Darłowo

Bank Spółdzielczy Drawsko Pomorskie

Bank Spółdzielczy Gościno
Bank Spółdzielczy Siemyśl – Oddział BS Gościno

Bank Spółdzielczy Grzmiąca

Bank Spółdzielczy Kalisz Pomorski

Bank Spółdzielczy Kołobrzeg

Bank Spółdzielczy Malechowo

Bank Spółdzielczy Ostrowiec

Bank Spółdzielczy Polanów

Bank Spółdzielczy Połczyn-Zdrój

Bank Spółdzielczy Rymań

Bank Spółdzielczy Sllnowo

Bank Spółdzielczy Świdwin

Bank Spółdzielczy Tychowo

Bank Spółdzielczy Ztocieniec
Bank Spółdzielczy Wierzchowe
Bank Spółdzielczy Biatośliwie

Bank Spółdzielczy Człopa

Bank Spółdzielczy Gołańcz

Bank Spółdzielczy Krajenka

Bank Spółdzielczy Lipka

Bank Spółdzielczy MIrostawlec

Bank Spółdzielczy Okonek

Bank Spółdzielczy Rogoźno WIkp.

Bank Spółdzielczy Szamocin

Bank Spółdzielczy Tuczno

Bank Spółdzielczy Wleleń nad Notecią

Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo

Spółdzielczy Bank Ludowy Zlotów

DOLNOŚLĄSKI BANK REGIONALNY

wrocławskie Dolnośląski Bank Regionalny S.A. Siedziba we Wrocławiu

Banki Spółdzielcze

jeleniogórskie Bank Spółdzielczy Lubomlerz

Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski

Bank Spółdzielczy Pieńsk

Bank Spółdzielczy Węgllniec – Oddział BS Pieńsk

Bank Spółdzielczy Świerzawa

Bank Spółdzielczy Wleń

GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A.

poznańskie Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. – centrala i 1 Oddział w Poznaniu

poznańskie Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. – Filia we Lwówku

LUBELSKI BANK REGIONALNY

lubelskie Lubelski Bank Regionalny S.A. – Siedziba i Oddział w Lublinie

Lubelski Bank Regionalny S.A. – Filia Oddziału Lublin z/s w Konopnicy

blaisko – podlaskie Lubelski Bank Regionalny S.A. – Oddział w Białej Podlaskiej

chełmskie Lubelski Bank Regionalny S.A. – Oddział w Chełmie

siedleckie Lubelski Bank Regionalny S.A. – Oddział w Siedlcach tarnobrzeskie

Lubelski Bank Regionalny S.A. – Oddział w Tarnobrzegu zamojskie

Lubelski Bank Regionalny S.A – Oddział w Zamościu

Lubelski Bank Regionalny S.A. – Filia Oddziału Zamość z/s w Hrubieszowie

Banki Spółdzielcze

Wyniki Sektora Bankowego bankowości spółdzielczej

Kwartalną ocenę sytuacji finansowej banków spółdzielczych – Syntezę, opracowuje – na podstawie danych sprawozdawczych banków – Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Roczne (i czasem półroczne) „Syntezy” są także wydawane w języku angielskim.
„Syntezy”są przekazywane prezesom banków i centralnym urzędom administracji państwowej, a także udostępniane zainteresowanym odbiorcom zewnętrznym (firmom konsultingowym, uczelniom, dziennikarzom, itp). Są powszechnie dostępne w centralnej bibliotece NBP.
W syntetyczny sposób przedstawiają główne składniki aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych, ich strukturę jakościową i tworzone rezerwy celowe, a także kształtowanie się funduszy własnych banków, w tym ich strukturę własnościową, i współczynnika wypłacalności. Analiza przychodów, kosztów i wyników finansowych oraz wybranych wskaźników pozwala na porównanie efektywności działania wyróżnionych grup banków.
Należy zwrócić uwagę, że pojęcie „system bankowy” nie obejmuje NBP, banków w likwidacji i banków w stanie upadłości oraz, że „Syntezy” powstają na podstawie danych wstępnych, co oznacza, że nadsyłane przez banki korekty są uwzględniane dopiero w kolejnych publikacjach.

Wiadomości finansowe

Trwają wstępne prace nad ustawowym uregulowaniem kwestii podpisu elektronicznego. Jeśli zakończą się sukcesem, bez przeszkód będziemy mogli wysyłać deklaracje do US drogą elektroniczną.

08.06.00 Jest mocno prawdopodobne, że od 01.01.01 wzrosną stawki opłaty skarbowej. Sejm przesłał bowiem do Senatu dwie ustawy – o opłatach cywilno-prawnych i opłacie skarbowej. Teksty obu ustaw opublikujemy wkrótce. Z tygla prac podatkowych dochodzą coraz to nowe wieści. Obniżenie kwoty granicznej upoważniającej do zwolnienia od VAT, objęcie kartowiczów VAT-em, nowe (większe) stawki na wiele produktów, tradycyjnie kilka koncepcji odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystko jednak wskazuje na to, że skończy się na planach. Zacznie się bowiem długi serial dymisji i nominacji, a różne pieczenie piec się będą na różnych ogniach. Z tego samego powodu umrze chyba rewolucyjny pomysł ZUS dotyczący komputerowego rozliczania się przez płatników, co na pewno zmartwi branżę komputerową.

16.05.00 Serwis internetowy Ministerstwa Finansów ( http://www.mofnet.gov.pl ) zmienia swoje oblicze. Zapowiedź tego można już obserwować – spis treści jest obiecujący.Czyżby nowy popiwek ? Rząd pracuje nad projektem aktu, który nakładałby sankcje na nierentowne przedsiębiorstwa (w których pakiet większościowy ma Skarb Państwa), podnoszące wynagrodzenia ponad poziom inflacji. Teraz co prawda istnieją mechanizmy pozwalające karać Zarządy takich firm, ale nie są one egzekwowane. Po zmianie przepisów ich naruszenie miałoby być karane z urzędu.

15.04.00 Wzrasta o 2 % akcyza na samochody, a w koalicji nadal trwa dyskusja na temat obniżania podatków. Minister Leszek Balcerowicz oczekuje od koalicjanta, że zakończy się ona najpóźniej na początku maja.

28.03.00 Już niedługo w Kodeksie Cywilnym pojawi się pojęcie leasingu. Leasing ma zostać dość szczegółowo skodyfikowany przy pozostawieniu znacznej swobody kształtowania umów.

07.03.00 W Dzienniku Ustaw ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rada Polityki Pieniężnej podniosła od dzisiaj podstawowe stopy procentowe o 1%. Skutkuje to zwiększeniem z dniem dzisiejszym stawki odsetek za zwłokę od należności podatkowych. Od 24.02.00 wynosi ona 43% w stosunku rocznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *